پرشين وبلاگ
جزیره تنهایی
 

چه سخت است !!!

چه سخت است عاشقی ...

چه سخت است تنهايی ...

چه سخت است ديدن گذران عمر را که بدون او سپری می شود ...

چه سخت است اينکه بدانی او را تا آخر عمر خواهی ديد اما هرگز به او نخواهی

رسيد .

چه ميشود کرد ؟؟!! جز اينکه به درد خود بسازی و بسوزی و تا پايان عمر زندگی بدون

 او را تجربه کنی .  اگر چه او با بی مروتی تمام تو را پس زد و از مهلکه عشقت

گريخت و در عين ناباوری مقابل چشمان اشک بارت تو را به دست آمال و آرزوهايت  

سپرد و به سمت جاده تنهايی بدرقه ات کرد اما باز هم اين تو بودی که معني عشق را

زنده کردی .

اين را بدان که عاشقی کار هر کس نيست و بی شک او لايق عشق تو نبود . او لايق

معرفت تو نبود . لايق نوازش دستهای مهربانت نبود . لايق اشک های پر مهرت نبود .

تنها لياقت او همان است که هم اکنون آن را سپری ميکند .

و مطمئن باش که آه عاشق زود گيرد دامن معشوق را ................   

 

اندکی صبر سحر نزديک است .........

 

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ۱۳۸٤/٢/٢۸ - asheghe tanha

 

ای پرستوی پر حرف :

خود انتخاب کن که از چه راهی عذابت دهم ؟!

با قيچی پرو بالت را بچينم ؟‌ و يا زبانت را با انگشت بر کشم ! تا وادار به خاموشی جاودانه ات کرده باشم . آخر چه حقی داشتی با چهچهه بيوقت خود خواب مرا بر هم زنی و هنوز سپيده ی بامدادان سر بر نزده رويای مرا پريشان کنی و از آغوش گرم بيرونم کشی .

( ويکتور هوگو )

...

پيام هاي ديگران()        link        شنبه ۱۳۸٤/٢/٢٤ - asheghe tanha