پرشين وبلاگ
جزیره تنهایی
 

ای پرستوی پر حرف :

خود انتخاب کن که از چه راهی عذابت دهم ؟!

با قيچی پرو بالت را بچينم ؟‌ و يا زبانت را با انگشت بر کشم ! تا وادار به خاموشی جاودانه ات کرده باشم . آخر چه حقی داشتی با چهچهه بيوقت خود خواب مرا بر هم زنی و هنوز سپيده ی بامدادان سر بر نزده رويای مرا پريشان کنی و از آغوش گرم بيرونم کشی .

( ويکتور هوگو )

...

پيام هاي ديگران()        link        شنبه ۱۳۸٤/٢/٢٤ - asheghe tanha