پرشين وبلاگ
جزیره تنهایی
عاشق تنها

 

                   

           

              سهم من از زنـدگی ديـوار بود .

                 

                 سـهم مـن از دلـخـوشـيها

                   

                    خانه ای ؛ کاشانه ای

                          

                             هرگز نبود

                

                 سـهم مـن از دلـخـوشـيها

                              

                            آوار بود .....

 

 

 

زندگی دو نيمه دارد. نيمه اول در آرزوی نيمه دوم و نيمه دوم

در حسرت نيمه اول .

 

 

 

 

...

پيام هاي ديگران()        link        چهارشنبه ۱۳۸۳/۳/٦ - asheghe tanha