یاد خدا ...

آن حس زیباییست که در تاریکی صحرا

 

زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را

 

یکی مثل نسیم سرد میگوید

 

کنارت هستم ای تنها

 

 و دل آرام میگیرد ...

 

/ 5 نظر / 6 بازدید

عالیه

مینو

تمام تنهایی من مال تو! تمام نفسهایم! بغضهایم! دعاهایم! آرزوهایم! می دانم خانه تکانی اش می کنی! می دانم چیز قشنگی برایت نگذاشته ام! تمام نجابت کودکانه اش را به روزهایم حراج کردم! به ایمانم می خندی!................می دانم! کفرهایم را که می بینی دلت برایم می سوزد!........... اگر خواستی صد هزار بار بیشتر از همنشینی خلوت های نفسم با شیطان مرا مجازات کن! ولی تو را به آسمانت.................به بنده های پاکت که هنوز با دیدن آنها به فرشتگان می گویی سجده زنید بر خاک ..............به طعم نان......به بوی گل......به نام انار...........قسمت چشمانت را از من نگیر! ای نگاهت درمان تمام دلتنگی هایم!

hiva

[تایید]