/ 3 نظر / 6 بازدید
باران

اتفاقی داشتم گشت میزدم زیبا بود و پر از غم همانند گذشته

مینو

اجازه نده ناامیدی های دیروز بر آرزوهای فردا سایه بندازه!! افتادن در گل و لای ننگ نیست ! ننگ آنست که در آنجه بمانی

Worthy

سلام ببخشید از تاخیر زیاد من آپم.[گل]