وفا...

وفـا نـکـردی و کـردم ، جـفا ندیـدی و دیـدم

                              شکسـتی و نشکستم ، بـریـدی و نبریـدم

اگـر زخـلـق ،  مـلامـت وگـر زکـرده نـدامــت

                              کشیدم از تو کشیدم ، شنیدم از تو شنیدم

کی ام ؟ شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب

                               ز چشم ناله شکفتم ،‌به روی شکوه دویدم

مـرا نـصـیـب غـم آمـد بــه شـادی هـمـه عـالـم 
                                                                                                                        
                               چـرا کـه از هـمـه عـالـم ، محبت تـو گـزیدم

بـه جـز وفــا و عـنـایـت ، نمـانـد در هـمـه عـالـم 
                                                                                         
                               نـدامـتـی کـه نـبـردم ، مـلامتـی که نـدیـدم

بـه روی بـخـت ز دیـده ، ز چـهر عـمـر به گـردون

                                 گهی چو اشک نشستم ، گهی چو رنگ پریدم

وفـا نـکـردی و کـردم ،‌بــه سـر نـبـردی و بــردم          

                                 ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم

/ 6 نظر / 5 بازدید
مینو

کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مینو

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

مینو

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

مینو

الهی در بسته نیست ، ما دست و پا بسته ایم . . .

مینو

و در آخر: یادت بمونه: قنوت یعنی خود را در دست ها نهادن و تقدیم خدا نمودن . . . به خدا بسپار خودتو و تمام آرزوها و درداتو و....

Sara

[گل][گل][گل]