گل مریم برای دیدنت دیوانه خواهم شد
نگاهم کن که از بوییدنت دیوانه خواهم شد


تو می خندی به احوال پریشانم ولی من هم
از این گونه نمک پاشیدنت دیوانه خواهم شد


مرا دیوانه می بینی و مغرورانه می خندی
نمی دانی از این خندیدنت دیوانه خواهم شد


میان این همه گل من که مریم را پسندیدم
و می دانم که از بوییدنت دیوانه خواهم شد


تو  زیباتر از آنی که بچینم برگهایت را
نگاهت می کنم از چیدنت، دیوانه خواهم شد


همه گویند باید بوسه بر چشمان مریم زد
تو می دانی که با بوسیدنت دیوانه خواهم شد


به اشک دیدگانم می نویسم دوستت دارم
تو می خوانی و از فهمیدنت دیوانه خواهم شد


گل مریم دلم را بردی و خود نیز می دانی
که با این گونه دل دزدیدنت دیوانه خواهم شد


گل مریم دو چشمانت گواهی می دهد روزی
تو را می چینم و با چیدنت دیوانه خواهم شد

/ 1 نظر / 20 بازدید