فاصله

وقتی تو نيستی ؛ نه هستهای ما چونان که بايدند ؛‌ نه بايدها .

مثل هميشه حرف آخرم را و آخر حرفم را با بغض ميخورم .

عمريست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخيره ميکنم ؛

 باشد برای روز مبادا .

اما در صفحه های تقويم روزی به نام روز مبادا نيست .

آنروزهرچه باشد روزی شبيه ديروز روزی شبيه فردا.

روزی درست مثل همين روزهای ما.

اما چه کسی ميداند ؟ شايد همين امروز نيز روز مبادا باشد .

وقتی تو نيستی ؛ نه هستهای ما چونان که بايدند ؛‌ نه بايدها .

هر روز بی تو روز مباداست .

آئينه ها در چشم ما چه جاذبه ای دارند ؟ آئينه ها که دعوت ديدارند .

 ديدارهای کوتاه . از پشت هفت ديوار .

ديوارهای صاف ، ديوارهای شيشه ای شفاف ،‌ ديوارهای تو ،

‌ديوارهای من ، ديوارهای فاصله بسيارند .

حال ديوارهای تو همه آئينه اند . آئينه های من همه ديوارند .

/ 1 نظر / 6 بازدید
hanih

kheyli matne ghashangiye.vaghan ke kheyli khosh zogh hastid.tamame matnatoon ghashangan.