( زندگي ) زيباست، كو چشمي كه « زيبائي » به بيند ؟

كو « دل آگاهي » كه در « هستي » دلارائي به بيـند ؟

صــبـحا « تـــاج طـلا » را بـر ستـيـغ كـوه، يـابـد

شب « گل الماس » را بر سقف مينائي به بيند

 

ريخت ساقي باه هاي گونه گون در جام هستي

غافل آنكو « سـكر » را در بـاده پيـمائي به بيـند

 

شـكوه ها از بـخت دارد « بي خدا » در « بيكسي ها »

شـادمان آنـكـو « خـدا » را وقـت « تنـهائـي » بـه بيـند

 

« زشت بـينـان » را بـگـو در « ديده » خـود عيـب جوينـد

« زندگي » زيباست كو چشمي كه « زيبائي » به بيند ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
fontum4

khoda male ghosehate vaghti gham dari khodate.......